صادرات بیشترین رقم زیتون و روغن زیتون ترکیه به اسپانیا

ترکیه در ماه سپتامبر سال جاری معادل 30 میلیون و 30 هزار دلار زیتون به اسپانیا صادر کرد

1718509
صادرات بیشترین رقم زیتون و روغن زیتون ترکیه به اسپانیا

بیشترین صادرات زیتون و روغن زیتون ترکیه به اسپانیا صورت گرفت.

بر اساس آمار اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات زیتون و روغن زیتون ترکیه در ماه سپتامبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 57 ممیز 4 درصد افزایش یافته و به 30 میلیون و 30 هزار دلار رسید. بدین‌ترتیب بخش تولید زیتون و روغن زیتون ترکیه در گروه محصولات کشاورزی بعنوان بخشی که میزان صادرات خود را افزایش داد، جلب دقت نمود.

اسپانیا که ترکیه در ماه سپتامبر بیشترین میزان صادرات زیتون و روغن زیتون را به آن انجام داد، در این دوره معادل 4 میلیون و 670 هزار دلار زیتون و روغن زیتون به دیگر کشورهای جهان صادر کرد.

اسپانیا را به ترتیب با 3 میلیون و 794 هزار دلار ایالات متحده آمریکا، آلمان با 3 میلیون و 724 هزار دلار، عراق با 3 میلیون و 107 هزار دلار، رومانی با 1 میلیون و 714 هزار دلار، ژاپن با 1 میلیون و 452 هزار دلار، عربستان سعودی با 1 میلیون و 230 هزار دلار، ساحل عاج با 1 میلیون دلار ، بلغارستان با 649 هزار دلار و اسرائیل با 527 هزار دلار دنبال کردند.خبرهای مرتبط