ترکیه بیشترین فندق را به آلمان صادر کرد

افزایش میزان صادرات فندق ترکیه

1710457
ترکیه بیشترین فندق را به آلمان صادر کرد

ترکیه که بخش بزرگی از سهم بازار و تولید فندق جهان را داراست، در سال 2020 ـ2021 بیشترین صادرات فندق را به آلمان انجام داد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از اتحادیه صادرکنندگان فندق دریای سیاه، ترکیه در سال 2020 ـ 2021 با فروش 292 هزار و 939 تن فندق به بیش از 120 کشور جهان از این راه 2 میلیارد و 10 میلیون و 787 هزار دلار در آمد عاید خود ساخته است.

آلمان در رده اول کشورهایی قرار گرفت که ترکیه به آن فندق صادر کرد.

به کشور آلمان در ازای 472 میلیون و 264 هزار دلار، 70 هزار و 543 تن فندق فروخته شد.

در پی آلمان در ازای فروش فندق به ایتالیا، 388 میلیون و 761 هزار دلار در آمد حاصل گردید.

به فرانسه نیز در ازای 148 میلیون و 975 هزار دلار فندق صادر گردید.

چین در سال‌های اخیر در بین کشورهایی قرار گرفت که در میزان صادرات فندق به آن افزایش قید گردید.

در سال 2019 ـ 2020 به چین 8 هزار و 938 تن فندق و در سال 2020ـ2021 نیز 9 هزار و 875 تن فندق صادر گردید.خبرهای مرتبط