کاهش نرخ بهره رپو در ترکیه

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را کاهش داد

1709729
کاهش نرخ بهره رپو در ترکیه

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره یک هفتگی تامین منابع پولی توسط بانکهای داخلی از بانک مرکزی (رپو) را به 18 درصد کاهش داد.

بانک مرکزی ترکیه: با وجود افزایش نرخ واکسیناسیون تاثیر منفی سویه‌های جدید کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کماکان ادامه دارد.

استحکام سیاست‌های پولی تاثیر انقباضی بیش از حد انتظار بر وام‌های تجاری داشته است.خبرهای مرتبط