صادرات 2,4 میلیارد دلاری بخش خودروسازی ترکیه در ماه اوت

بخش خودروسازی صادرات خود در ماه اوت را نسبت به ماه مشابه سال گذشته 57 درصد افزایش داده و از صادرات کل 12,8 درصد سهم گرفت

1702754
صادرات 2,4 میلیارد دلاری بخش خودروسازی ترکیه در ماه اوت

بخش خودروسازی ترکیه با افزایش تقاضای خارجی برای خودروهای سبک، به بیشترین صادرات ماه‌ اوت در تاریخ خود تحقق بخشید.

این بخش که از 15 سال بدین‌طرف در صادرات ترکیه پیش‌تاز می‌باشد، در ماه اوت به صادرات 2,4 میلیارد دلاری رقم زد.

بخش خودروسازی صادرات خود در ماه اوت را نسبت به ماه مشابه سال گذشته 57 درصد افزایش داده و از صادرات کل 12,8 درصد سهم گرفت.

در ماه اوت بیشترین صادرات با 23 درصد افزایش و 311,2 میلیون دلار به آلمان انجام گرفت. این کشور را امارات متحده عربی با 211 درصد افزایش و 297,4 میلیون دلار دنبال کرد.

فرانسه با 260 میلیون دلار، اسلوونی با 185,6 میلیون دلار و ایتالیا نیز با 179 میلیون دلار به ترتیب در رده‌های سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند.خبرهای مرتبط