صادرات ترکیه در ماه ژوئن 46.9 درصد افزایش یافت

ارقام مرکز آمار ترکیه (TUIK) و وزارت تجارت ترکیه

1682769
صادرات ترکیه در ماه ژوئن 46.9 درصد افزایش یافت

براساس داده‌های مرکز آمار ترکیه (TUIK) و وزارت تجارت ترکیه، صادرات کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.9 درصد افزایش داشته و به 19 میلیارد و 775 میلیون دلار رسید.

واردات کشور نیز با افزایش 38.7 درصدی به 22 میلیارد و 628 میلیون دلار رسیده است.

همچنین کسری تجارت خارجی در ژوئن امسال 0.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت و به 2 میلیارد و 853 میلیون دلار کاهش یافت. نسبت صادرات به واردات نیز در ژوئن 2021 نسبت به مدت مشابه سال پیش 87.4 درصد افزایش یافت.

در دوره ژانویه تا ژوئن نیز صادرات 39.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 104 میلیارد و 945 میلیون دلار رسیده و واردات نیز با 27.4 درصد رشد به 126 میلیارد و 111 میلیون دلار افزایش یافته است.خبرهای مرتبط