افزایش صادرات گازطبیعی گازپروم به ترکیه در نیمه اول سال جاری

صادرات گازطبیعی گازپروم به ترکیه در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 209,3 درصد افزایش یافته است

1668669
افزایش صادرات گازطبیعی گازپروم به ترکیه در نیمه اول سال جاری

گازپروم شرکت انرژی روس، تولید گازطبیعی در نیمه اول سال جاری با 18 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 260,8 میلیارد مترمکعب و صادرات نیز با 25,7 درصد افزایش به 99,9 میلیارد مترمکعب رسید.

براساس اعلام گازپروم، تولید گازطبیعی شرگت در نیمه اول سال جاری در بازه سالانه با 18 درصد افزایش 260,8 میلیارد مترمکعب به ثبت رسید.

صادرات گازطبیعی به کشورهای خارج از دول جوامع خویشاوند در همین دوره با 25,7 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 99,9 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

صادرات به ترکیه در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 209,3 ، به آلمان 43,4 درصد، به فرانسه 15,1 درصد و به رومانی نیز 264 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط