افزایش صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در ماه می 2021

صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در ماه می 2021 با 27 درصد افزایش از 200 میلیون دلار فراتر رفت

1662742
افزایش صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در ماه می 2021

صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در ماه می 2021 با 27 درصد افزایش از 200 میلیون دلار فراتر رفت.

نژات سین رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه منطقه مدیترانه با اشاره براینکه، در برخی از بازارها رکورد شکسته شد، گفت، بازارهای اصلی‌مان در ماه می بازهم روسیه، رومانی، عراق، آلمان و اوکراین بوده و در صادرات به مناطقی چون جنوب آسیا، اروپا و خاورمیانه نیز افزایش چشم‌گیری قید کردیم. بالاترین ارقام در را در بازار هندوستان بدست آوردیم. صادرات ماه می سال کذشته به این کشور 38 هزار و 192 دلار بوده و این رقم در ماه مشابه سال جاری به 4 میلیون و 679 هزار دلار افزایش یافت. بدین ترتیب صادرات‌مان به این کشور نسبت به سال گذشته 12 هزار و 153 درصد افزایش پیدا کرد.

وی در ادامه افزود، بیشترین صادرات بعد از هندوستان، با 341 درصد افزایش و 11,5میلیون دلار به سوریه و با 167 درصد و 1,4 میلیون دلار به روسیه انجام گرفته است.خبرهای مرتبط