تولید صنعتی ترکیه 66 درصد افزایش یافت

شاخص تولید صنعتی ترکیه سالانه 66 درصد افزایش یافته است.

1655961
تولید صنعتی ترکیه 66 درصد افزایش یافت

شاخص تولید صنعتی ترکیه سالانه 66 درصد افزایش یافته است.

بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه، نتایج شاخص تولید صنعتی را برای ماه آوریل اعلام کرد.

در این رابطه شاخص‌های صنایع پایین دستی شامل معادن در این مدت نسبت به ماه مشابه سال گذشته 25.5 درصد، شاخص صنایع ساخت و تولید 72.3 درصد، تولیدات و توزیع برق، گاز، بخار 26.6 درصد افزایش داشتند.

 خبرهای مرتبط