صادرات ترکیه به اروپا 128 درصد افزایش یافت

میزان صادرات ترکیه به کشورهای اروپایی طی ماه آوریل امسال 128.4 درصد افزایش یافته است.

1635251
صادرات ترکیه به اروپا 128 درصد افزایش یافت

بر اساس داده‌های مجمع صادر کنندگان ترکیه (TIM)، صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا در ماه آوریل 128.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 7 میلیارد و 180 میلیون و 520 هزار دلار رسیده است.

براساس این داده‌ها، همچنین در چهار ماه اول سال جاری نیز صادرات ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33.1 درصد افزایش داشته و از 51 میلیارد و 641 میلیون و 700 هزار دلار به 68 میلیارد و 752 میلیون و 329 هزار دلار رسیده است.

در این مدت صادرات به کشورهای اروپایی با 35 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 26 میلیارد و 860 میلیون و 585 هزار دلار رسیده که خودرو بیشترین سهم را دارد.

در ماه آوریل صادرات صنعت خودروسازی ترکیه به اروپا 1 میلیارد و 668 میلیون و 714 هزار دلار، صنعت لباس و پوشاک 947 میلیون و 743 هزار دلار، بخش شیمی 881 میلیون و 609 هزار دلار، صنایع الکترونیکی 581 میلیون و 377 هزار دلار و بخش آهن و فلزات غیر آهنی 536 میلیون و 634 هزار دلار بوده است.

در ماه آوریل، آلمان مقصد بیشترین صادرات ترکیه را داشته و صادرات به این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 90.8 درصد افزایش یافته و از 796 میلیون و 657 هزار دلار به یک میلیارد و 520 میلیون و 241 هزار دلار رسیده است.

در چهار ماه نخست امسال، سهم آلمان از صادرات ترکیه 9.22 درصد یعنی 5 میلیارد و 728 میلیون و 906 هزار دلار بوده است.

کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.خبرهای مرتبط