تاکید فاتح دونمز به ادامه همکاری‌ها با بانک اروپایی بازسازی و توسعه

اجلاس دونمز با رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه و هئیت همراه وی از طریق ویدیوـ کنفرانس

1633894
تاکید فاتح دونمز به ادامه همکاری‌ها با بانک اروپایی بازسازی و توسعه

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد: همکاری ترکیه با بانک اروپایی بازسازی و توسعه بدون وقفه ادامه دارد.

دونمز با اودیل رنو باسو رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه و هئیت همراه وی از طریق ویدیوـ کنفرانس اجلاسی ترتیب داد.

وی در این ویدیوـ کنفرانس ضمن اشاره به اینکه همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه بدون وقفه ادامه دارد اعلام کرد: بانک اروپایی بازسازی و توسعه به استفاده از ظرفیت انرژی قابل تجدید 4300 مگاواتی یاری نمود.خبرهای مرتبط