افزایش صادرات کشتی و قایق‌ تفریحی از ترکیه در ماه آوریل

میزان صادرات کشتی و قایق‌های تفریحی ترکیه طی ماه آوریل با افزایش 279.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 109 میلیون و 912 هزار دلار صعود کرد.

1633818
افزایش صادرات کشتی و قایق‌ تفریحی از ترکیه در ماه آوریل

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات کشور در ماه آوریل سال جاری با رشد 109 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 2020 به 18 میلیارد و 776 میلیون دلار رسیده‌است.

طبق این داده‌ها میزان صادرات کشتی و قایق‌های تفریحی نیز در ماه آوریل سال جاری با افزایش 279.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته از 28 میلیون و 954 هزار دلار به 109 میلیون و 912 هزار دلار صعود کرده‌است.

بر اساس این داده‌ها در ماه آوریل امسال 0.6 درصد از صادرات کل کشور از بخش کشتی و قایق‌های تفریحی صورت گرفته‌است.

استانبول با 61 میلیون و 85 هزار دلار، یالووا با 40 میلیون و 137 هزار دلار و ازمیر با 4 میلیون و 556 هزار دلار بیشترین میزان صادرات از این بخش را داشته‌اند.

بخش مذکور ماه گذشته به 74 کشور جهان صادرات انجام داده‌است. بیشترین صادرات این بخش در ماه آوریل امسال به مبلغ 45 میلیون 612 هزار دلار به کشور نروژ صورت گرفته‌است.

پس از نروژ، رومانی با 15 میلیون و 349 هزار دلار، استونی با 8 میلیون و 489 هزار دلار، جزایر مارشال با 7 میلیون و 508 هزار دلار و ایسلند نیز با 7 میلیون و 204 هزار دلار صادرات در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.خبرهای مرتبط