صادرات 4 میلیارد و 327 میلیون و 858 هزار دلاری ترکیه طی ربع اول سال

بهترین صادرات اولین ربع سال در ترکیه انجام گردید

1614499
صادرات 4 میلیارد و 327 میلیون و 858 هزار دلاری ترکیه طی ربع اول سال

ترکیه طی دوره ژانویه – مارس، به همسایگانش منجمله ایران، یونان، عراق، گرجستان، سوریه و بلغارستان، صادراتی به میزان 4 میلیارد و 327 میلیون و 858 هزار دلار داشته است.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از داده های مجلس صادرکنندگان ترکیه و وزارت بازرگانی، مشخص گردید که فروش خارجی ترکیه طی ربع اول سال به میزان 50 میلیارد دلار بوده است.

این "بهترین صادرات اولین ربع سال" در ترکیه به حساب می‌آید.

صادرات به کشورهای مذکور در دوره مشابه سال قبل، 21 درصد افزایش داشته است.

در این دوره سه ماهه، بیشتری صادرات با 1 میلیارد و 875 میلیون و 111 هزار دلار، به عراق انجام گردید.

پس از عراق، بیشترین صادرات به ترتیب با 766 میلیون و 300 هزار دلار به بلغارستان، با 589 میلیون و 26 هزار دلار به یونان، با 481 میلیون دلار به ایران و با 324 میلیون دلار و 536 هزار دلار به سوریه انجام شد.

گرجستان نیز با 291 میلیون و 884 هزار دلار در ردیف بعدی قرار گرفت.

با بررسی این صادرات به کشورهای همسایه، مشخصص گردید که بیشترین صادرات در بخش "محصولات و مواد شیمیایی بوده است."خبرهای مرتبط