تاکید رخسار پکجان به هدف استراتژیکی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا

مذاکرات وزیر بازرگانی ترکیه با اولیور مارهلی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا از طریق ویدیو کنفرانس

1590117
تاکید رخسار پکجان به هدف استراتژیکی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا

رخسار پکجان وزیر بازرگانی ترکیه ضمن اشاره به اینکه در هر فرصتی تاکید می‌کنیم که هدف استراتژیکی‌مان عضویت کامل در اتحادیه اروپاست اعلام کرد: به روابط خود با اتحادیه اروپا از این دیدگاه می‌نگریم.

بر اساس اطلاعیه وزارت تجارت و بازرگانی ترکیه، رخسار پکجان با اولیورمارهلی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا از طریق ویدیو کنفرانس مذاکره نمود.

پکجان در این دیدار ضمن اشاره به اینکه ترکیه بعنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و شریک وحدت گمرکی به روابط با این اتحادیه اهمیت فراوانی عطف می‌دارد گفت: ترکیه در حال حاضر با اتحادیه اروپا یکپارچگی در سطح پشرفته‌ای تاسیس کرده‌است. در هر فرصتی تاکید می‌کنیم که هدفمان عضویت کامل در اتحادیه اروپا بوده و روابط خود با این اتحادیه را با این طرز برخورد مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

وزیر بازرگانی ترکیه تاکید کرد: در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا فرصت مناسبی برای مطرح کردن یک دستورکار مثبت ایجاد شده و برای تلاش در این زمینه آماده هستیم. هدف نهایی و مهم در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا عضویت کامل در این اتحادیه است. به همین منظور به روز رسانی وحدت گمرکی یکی از عناصر کلیدی دستور کار مثبت در روابط ترکیه و اتحادیه اروپاست.

اولیور مارهلی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا نیز ضمن تایید این موضوع که به روز رسانی قرار داد وحدت گمرکی نتایج مثبتی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت خاطر نشان کرد: این موضوع از سوی کمیسیون ذی‌ربط به تصمیم‌گیری شورای اتحادیه اروپا ارائه شده‌است.

وی تاکید کرد: بعنوان اتحادیه اروپا در راه یک دستور کار مثبت با ترکیه تلاش می‌کنیم. به همین خاطر ادامه فعالیت‌های مشترک و سازنده طرفین نافع خواهدبود.

در پایان اجلاس رخسار پکجان و مارهلی به اراده مشترک خود برای ادامه دیالوگ و همکاری نزدیک بین ترکیه و اتحادیه اروپا در دوره آتی تاکید کردند.    خبرهای مرتبط