تولید برق از توریین‌های بادی در ترکیه رکورد شکست

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت که تولید برق بادی در ماه ژانویه برای اولین بار در تاریخ از 10 درصد فراتر رفته است

1589233
تولید برق از توریین‌های بادی در ترکیه رکورد شکست

در تولید برق از باد رکورد شکسته شد.

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت که تولید برق بادی در ماه ژانویه برای اولین بار در تاریخ از 10 درصد فراتر رفته است.

دونمز در یک تویت چنین نوشت: "باد ما در سال 2021 نیز با رکورد همراه است. برای اولین بار در تاریخ، برق حاصل از باد، ماهانه از 10 درصد فراتر رفته است. ما 10.7 درصد از برق تولید شده در ژانویه را از بادهای خنک آناتولی به دست آوردیم."

ظرفیت تولیدی ترکیه در 7 ژانویه به 9 هزار مگاوات در حد رکورد رسیده است.

 خبرهای مرتبط