هشدار کریستین لاگارد پیرامون وضعیت اقتصادی منطقه یورو

سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس " تاسیس مجدد رشد اقتصادی "

1570999
هشدار کریستین لاگارد پیرامون وضعیت اقتصادی منطقه یورو

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا ضمن اشاره به احتمال تاخیر در سروسامان یابی وضعیت اقتصادی منطقه یورو اعلام کرد: ولی فرآینده بهبودی‌بخشی به وضع اقتصادی منطقه نباید از کنترل خارج شود.

در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس با دستور کار تعیین معیارهای مشترک برای هماهنگی با واقعیات موجود، کنفرانسی تحت عنوان " تاسیس مجدد رشد اقتصادی " ترتیب یافت.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا طی سخنانی در این کنفرانس به انقباض اقتصاد منطقه یورو در ربع چهارم سال 2020 اشاره کرده و گفت: در روند شیوع ویروس نسل تازه کرونا، بایستی شرایط تامین اعتبار مالی لازمه برای مردم و شرکت‌های تجاری فراهم شود. پس از پایان شیوع ویروس با وضعیت اقتصادی متفاوتی رو در رو خواهیم شد.

رئیس بانک مرکزی اروپا افزود: علیرغم وجود نگرانی‌ها و تدابیر فشرده در قبال انواع تازه کوویدـ19 امیدواریم که سال 2021 بعد از پایان شیوع ویروس سال سروسامان یابی اقتصاد باشد.

وی در مورد وضعیت اقتصادی منطقه یورو نیز گفت: بهبودی وضع اقتصادی شاید دچار تاخیر شود ولی نباید از مسیر خارج گردد.خبرهای مرتبط