افزایش 11 درصدی شاخص تولید صنعتی ترکیه در طول سال گذشته

شاخص تولید صنعتی ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته 1.3 درصد و به صورت سالانه 11 درصد افزایش یافت

1562762
افزایش 11 درصدی شاخص تولید صنعتی ترکیه در طول سال گذشته

بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه، شاخص تولید صنعتی ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی(2020) 1.3 درصد و به صورت سالانه 11 درصد افزایش یافته است.

میزان افزایش سالانه این شاخص با لحاظ تاثیرات فصلی 8.7 درصد ثبت شده است.

در این رابطه شاخص‌های صنایع پایین دستی شامل معادن در این مدت نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن 4.6 درصد، شاخص صنایع ساخت و تولید 11.6 درصد، تولیدات و توزیع برق، گاز، بخار 7.5 درصد افزایش داشته‌اند.خبرهای مرتبط