نیاز به انجام اصلاحات در رابطه با واحدهای پولی دیجیتالی

وزرای دارایی کشورهای گروه جی 7 و روسای بانک مرکزی، اعلام کردند که نیاز به انجام اصلاحات در رابطه با واحدهای پولی دیجیتالی وجود دارد

1541924
نیاز به انجام اصلاحات در رابطه با واحدهای پولی دیجیتالی

وزرای دارایی کشورهای گروه جی 7 و روسای بانک مرکزی، اعلام کردند که نیاز به انجام اصلاحات در رابطه با واحدهای پولی دیجیتالی وجود دارد.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دارایی ایالات متحده امریکا، استیون منوچین وزیر دارایی، با وزرای دارایی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان و روسای بانکهای مرکزی و مسئولانی از کمیسیون اتحادیه اروپا، گروه یورو، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ثبات مالی، دیدار کرده است.

در این بیانیه گفته شد که طی دیدار وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی، در رابطه با استراتژی و پاسخهای اقتصادی بومی و بین المللی که برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام میگردد، تبادل نظر گردید.

طی بیانیه مذکور با اشاره به اینکه در این دیدار توسعه کریپتو و دیگر موجودی های دیجیتالی و فعالیتهای جلوگیری از استفاده این واحدهای پولی در فعالیتهای غیر قانونی و نادرست مورد بررسی قرار گرفته است، اعلام گردید: "در کل گروه جی، نیاز به انجام اصلاحات در رابطه با واحدهای پولی دیجیتالی وجود دارد."خبرهای مرتبط