فروش مسکن به خارجیان پنج ماه است که سیر صعودی طی می‌کند

بیشترین میزان فروش مسکن به خارجیان در استانبول قید شد

1509810
فروش مسکن به خارجیان پنج ماه است که سیر صعودی طی می‌کند

سیر صعودی در فروش مسکن به خارجیان بتدریج به دوره قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک می‌شود.

فروش مسکن به خارجیان که پنج ماه آزگار است سیر صعودی طی می‌کند، در ماه سپتامبر سال جاری با 5 هزار و 269 باب بعنوان بیشترین رقم فروش در اسناد ثبت گردید.  

فروش مسکن به خارجیان در ماه سپتامبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 26 ممیز 1 درصد و در مقایسه با دو ماه پیش نیز 35 ممیز 3 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب فروش مسکن به خارجیان به ارقام دوره قبل از پاندمی رسید.

در نه ماه اول سال جاری در استانبول 11 هزار و 966 باب خانه که شهر مورد ترجیح خارجیان است، به اتباع خارجی فروخته‌شد.

آنتالیا دومین استان مورد ترجیح خارجیان در خرید مسکن بیش از هزار خانه به فروش رسید.

پس از آنتالیا، آنکارا با 347 باب، بورسا با 239 باب و شهرستان یالوا نیز با 168 باب فروش خانه در رده‌های بعدی جای گرفتند.خبرهای مرتبط