صادرات ده میلیاردی ترکیه به کشورهای همسایه

اعلام ارقام شورای صادرکنندگان ترکیه

1504646
صادرات ده میلیاردی ترکیه به کشورهای همسایه

ترکیه در بازه زمانی ژانویه الی سپتامبر سال میلادی جاری به کشورهای همسایه خود ایران، یونان، عراق، گرجستان، سوریه و بلغارستان معادل 10 میلیارد و 802 میلیون دلار کالا صادر کرد.

براساس داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات ترکیه در نه ماه سال جاری، 118 میلیارد و 355 میلیون دلار قید شده است.

بیشترین میزان صادرات در دوره نه ماه با 5 میلیارد و 15 میلیون و 967 هزار دلار به عراق انجام گرفت.

بعد از عراق، بلغارستان با 1 میلیارد و 738 میلیون و 643 هزار دلار در رده دوم و یونان نیز با 1 میلیارد و 241 میلیون و 788 هزار دلار در رده سوم جای گرفتند.

در دوره مذکور کمتر میزان صادرات کالا با 670 میلیون و 985 هزار دلار به سوریه انجام گرفت.خبرهای مرتبط