افزایش جدی میزان صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی از ترکیه

صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی از ترکیه در خلال ماه ژوئیه 59.5 درصد افزایش یافته است.

1470418
افزایش جدی میزان صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی از ترکیه

صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی از ترکیه در خلال ماه ژوئیه 59.5 درصد افزایش یافت و به سطح 141 میلیون دلار رسید که "بالاترین میزان افزایش در بخش صادراتی ترکیه در ماه گذشته" محسوب می شود.

براساس گزارش مجمع صادرکنندگان ترکیه و اتحادیه صادرکنندگان اولوداغ صادرات صنعت  کشتی و قایق تفریحی در ترکیه در خلال ماههای ژانویه الی ژوئیه امسال در مقایسه با همین مدت در سال قبل، با 10.70 درصد افزایش به سطح 641 میلیون و 907 هزار دلار رسیده است.

 آمارهای موجود نشان می دهد که بیش از یک سوم صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی ترکیه به نروژ به عنوان خریدار اصلی این بخش انجام شده است.

صادرات صنعت کشتی و قایق تفریحی ترکیه به نروژ در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 580 درصد افزایش یافته و به رقم 52 میلیون و 414 هزار دلار رسیده است.خبرهای مرتبط