افزایش چشمگیر صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در ماه جولای

صادرات ترکیه در ماه جولای در مقایسه با ماه ژوئن به 20 کشور اتحادیه اروپا افزایش یافت

1468126
افزایش چشمگیر صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در ماه جولای

صادرات ترکیه در ماه جولای در مقایسه با ماه ژوئن به 20 کشور اتحادیه اروپا افزایش یافت. 

بر اساس داده‌های مجلس صادرکنندگان ترکیه، صادرات به اتحادیه اروپا که در ماه ژوئن 5 میلیارد و 208 میلیون و 754 هزار دلار بود، با افزایشی 11.6 درصدی در ماه جولای به 5 میلیارد و 815 میلیون و 88 هزار دلار رسیده است. 

در این دوره بیشترین صادرات به لوکزامبورگ انجام شده است. 

صادرات ترکیه به لوکزامبورگ که در ماه ژوئن 2 میلیون و 626 هزار دلار بود، با 151 درصد افزایش به 6 میلیون و 593 هزار دلار در ماه جولای رسید. 

 

 

 خبرهای مرتبط