کرونا اقتصاد اسپانیا را به رکود تاریخی کشاند

حجم اقتصادی اسپانیا به دلیل پاندمی کرونا در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد کاهش یافت.

1465213
کرونا اقتصاد اسپانیا را به رکود تاریخی کشاند

موسسه ملی آماری اسپانیا (INE) در گزارشی اعلام کرد که حجم اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد کاهش داشته و بزرگترین رکود اقتصادی تاریخی خود را تجربه کرده‌است.

بر اساس این گزارش اسپانیا در صدر کشورهایی قرار دارد که اقتصاد آن از پاندمی کرونا به شدت متضرر و متاثر شده است.

پیش‌بینی می شد حجم اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال جاری 16.6 درصد و تا پایان سال 19.7 کاهش یابد. این بزرگترین رکود اقتصادی در اسپانیا از سال 1970 است.

میزان مصرف هر خانوار در اسپانیا 21.2 درصد و پس‌انداز سرمایه 21.9 درصد کاهش یافته‌است.خبرهای مرتبط