افزایش مجدد شاخص اعتماد اقتصادی

برات آلبایراک: در روند جدید پس از کرونا یکبار دیگر دست در دست هم، قدم به قدم قدرت ترکیه را نشان خواهیم داد

1464748
افزایش مجدد شاخص اعتماد اقتصادی

شاخص اعتماد اقتصادی، در ماه جولای با افزایش 11.8 درصدی به ارزش 82.2 افزایش یافت.
سازمان آمار ترکیه، داده های مربوط به شاخص اعتماد اقتصادی ماه جولای را منتشر کرد.
شاخص ماهانه اعتماد بخش حقیقی با افزایش 10.7 درصدی به 99.4، شاخص اعتماد در بخش خدمات با افزایش 20.2 درصدث به 66.7، شاخص اعتماد در بخش تجارت پراکنده با افزایش 9.6 درصدی به 94.6 و شاخص اعتماد بخش ساخت و ساز با افزایش 11.6 درصدی به 87 ارتقا یافت.
از سوی دیگر برات آلبایراق وزیر دارایی و خزانه داری در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت:
"در حالیکه شاخص اعتماد اقتصادی در ماه ژوئن 73.5 بود در  ماه جولای با افزایش 11.8 درصدی به 82.2 ارتقا یافت. در روند جدید پس از کرونا یکبار دیگر دست در دست هم، قدم به قدم قدرت ترکیه را نشان خواهیم داد".   خبرهای مرتبط