بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را تغییر نداد و در مقدار برنامه خرید دارایی اضطراری پاندمی را که بخاطر نوع جدید ویروس آغاز شده، تغییری نداد

1456412
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره خود را تغییر نداد و در مقدار برنامه خرید دارایی اضطراری پاندمی را که بخاطر نوع جدید ویروس (Kovid-19) آغاز شده، تغییری  نداد.

در بیانیه ای که از بانک مرکزی اروپا ارائه شده است، آمده است که هیئت مدیره تصمیم به تغییر نرخ بهره نمی گیرد، نرخ سیاست بهره صفر باقی می ماند، نرخ سپرده منهای 0.50 درصد و نرخ بودجه حاشیه ای 0.25 درصد ثابت است.

درادامه این بیانیه، خاطرنشان شده، اندازه برنامه خرید دارایی اضطراری پاندمی که به دلیل نوع جدید ویروس کرونا (شیوع کووید - 19) با 750 میلیارد یورو از مارس آغاز شد، و در ماه ژوئن با 600 میلیارد یورو افزایش، در مجموع به 1 تریلیون 350 میلیارد یورو رسیده تغییری ایجاد نشد.خبرهای مرتبط