شاخص 100 بورس استانبول به اوج 5 ماه اخیر رسید

کاهش نرخ سود بانکی، موفقیت ترکیه در اتخاذ تدابیر بهداشتی در مقابله با شیوع کرونا و اقدامات مثبت آن در زمینه اقتصاد نقش مهمی در افزایش سهم بازار ایفا کرد

1451338
شاخص 100 بورس استانبول به اوج 5 ماه اخیر رسید

شاخص 100 بورس استانبول برای نخستین بار پس از شیوع ویروس کووید-19 از ماه مارس بار دیگر سیر صعودی در پیش گرفته به بیش از 120 هزار واحد ارتقا یافت.

شاخص 100 که 22 ژانویه در رکوردی تاریخی به 124.536,60 واحد دست یافته بود برای حدود دو ماه به سطح 81.936,40 واحد سقوط کرده بود.

کاهش نرخ سود بانکی، موفقیت ترکیه در اتخاذ تدابیر بهداشتی در مقابله با شیوع کرونا و اقدامات مثبت آن در زمینه اقتصاد نقش مهمی در افزایش سهم بازار ایفا کرد.

شاخص 100 که امروز کار خود را با سیر صعودی آغاز کرده بود، برای اولین بار پس از شیوع کرونا از 120.000 واحد فراتر رفته و با قرار گرفتن در سطح 120.203.44 واحد به بالاترین میزان خود در 5 ماه اخیر رسید.خبرهای مرتبط