صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه به روسیه افزایش یافت

صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در نیمه اول سال جاری به روسیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 32 درصد افزایش به سطح 397 میلیون و 171 هزار و 987 دلار رسید

1451335
صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه به روسیه افزایش یافت

 

صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکیه در نیمه اول سال جاری به روسیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 32 درصد افزایش به سطح 397 میلیون و 171 هزار و 987 دلار رسید.

براساس داده های اتحادیه صادرکنندگان منطقه دریای سیاه شرقی، در دوره ماههای ژانویه الی ژوئن سال 2020 از ترکیه به روسیه معادل 1 میلیارد و 787 میلیون و 321 هزار و 219 دلار صادرات انجام گرفت.

در صادرات این دوره به روسیه، میوه و سبزیجات تازه در رده نخست جای گرفت.

 در مقابل 397 میلیون و 171 هزار و 987 دلار به این کشور 507 هزار و 143 تن میوه و سبزیجات تازه صادر گردید.

در صادرات به روسیه، میوه و سبزیجات تازه را با 217 میلیون و 853 هزار و 941 دلار صنایع اتوموتیو و با 194 میلیون و 871 هزار 372 دلار مواد شیمیایی دنبال کرد.خبرهای مرتبط