جهان در دوره پاندمی میوه های خشک صادراتی ترکیه را مصرف کرد

اعلام ارقام صادرات میوه خشک و آجیل ترکیه به کشورهای مختلف

1450566
جهان در دوره پاندمی میوه های خشک صادراتی ترکیه را مصرف کرد

ترکیه در نیمه اول سال 2020 که جهان درگیر مبارزه با ویروس کووید ـ 19 گردید، 606 میلیون و 500 هزار دلار میوه خشک به کشورهای مختلف جهان صادر کرد. 

بموجب ارقام مجلس صادر کننده گان ترکیه ، کشمش با کسب در آمد 222 میلیون و صد هزار دلار از صادرات آن در راس میوه های خشک صادراتی ترکیه به جهان قرار گرفت. 

پس از کشمش ، زردآلود خشک با 114 میلیون و 900 هزار دلار ، انجیر خشک با 90 میلیون و 4 هزار دلار و پسته با 81 میلیون دلار در آمد صادراتی بیشترین میوه های خشک صادراتی ترکیه به کشورهای مختلف هستند. 

از صادرات دیگر میوه های خشک 28 میلیون و یک صد هزار دلار و میوه های بو داده 17 میلیون و 2 هزار دلار در آمد حاصل شده است. خبرهای مرتبط