ترکیه به حمایت از اقتصاد فلسطین ادامه خواهد داد

صباح الدین تارحان کاردار تجاری سرکنسولگری ترکیه در قدس، از ادامه حمایت ترکیه از اقتصاد فلسطین خبر داد.

1429741
ترکیه به حمایت از اقتصاد فلسطین ادامه خواهد داد

صباح الدین تارحان کاردار تجاری سرکنسولگری ترکیه در قدس، از ادامه حمایت ترکیه از اقتصاد فلسطین خبر داد.

تارحان در شهر نابلوس در کرانه باختری اشغالی از اتاق صنایع و بازرگانی این شهر دیدن کرد.

کاردار تجاری سرکنسولگری ترکیه طی سخنانی در این اتاق گفت: "ترکیه با روش هایی نظیر ایجاد بازار برای تولیدات فلسطین، تشکیل زیر ساخت لازمه جهت برقراری تماس مستقیم شرکت های فلسطینی با شرکت های ترک، صدور ویزای چندگانه برای کارفرمایان و تجار و فراهم کردن شرایط برای حضور شرکت های فلسطینی در نمایشگاه هایی که در طول سال در ترکیه برگزار میشود، جهت حمایت از اقتصاد فلسطین میکوشد. "

در این میان، عمر هاشم رئیس شورای اجرایی اتاق صنایع و بازرگانی نابلوس نیز تاکید کرد که افزایش حجم تجاری بین دو کشور به نفع هر دو طرف خواهد بود.

با امضای قرارداد تجارت آزاد بین ترکیه و فلسطین در سال 2004، حجم تجاری بین دو کشور به سقف سالانه 657 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط