صادرات محصولات دریایی از ترکیه به 73 کشور جهان

از صادرات 73 هزار و 643  تن محصولات دریایی از ترکیه به 73 کشور جهان در دوره ماههای ژانویه الی می سال جاری 378 میلیون و 226 هزار و 927 دلار درآمد کسب شد

1430238
صادرات محصولات دریایی از ترکیه به 73 کشور جهان

از صادرات 73 هزار و 643  تن محصولات دریایی از ترکیه به 73 کشور جهان در دوره ماههای ژانویه الی می سال جاری 378 میلیون و 226 هزار و 927 دلار درآمد کسب شد.

براساس داده های اتحادیه صادرکنندگان منطقه دریای سیاه شرقی، بیشترین صادرات در دوره ماههای ژانویه الی می به هلند، ایتالیا و آلمان صورت گرفته است.

در این چهارچوب به هلند 53 میلیون و 61 هزار و 944 دلار، به ایتالیا 53 میلیون و 8 هزار و 52 دلار و به آلمان نیز 31 میلیون و 897 هزار و 749 دلار محصولات دریایی صادر شده است.

در این دوره همچنین  به مصر، فنلاند، مالتا، بیلوروس، جیبوتی، موریتانیا، ایرلند، سومالی، سنگال و روآندا که در دوره مشابه سال گذشته به این کشورها صادرات انجام نگرفته بود، محصولات دریایی فروخته شد.خبرهای مرتبط