افزایش صادرات چای ترکیه

اتحادیه صادر کننده گان دریای سیاه شرقی اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1428165
افزایش صادرات چای ترکیه

صادرات چای شهر ریزه ترکیه در منطقه دریای سیاه به کشورهای خارجی در چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایشی به میزان 159 درصد به 3 میلیون و 156 هزار و 282 دلار رسید.

بموجب اطلاعات دریافتی از اتحادیه صادر کننده گان دریای سیاه شرقی ، در ماههای ژانویه الی آوریل 938 تن چای به نوزده کشور جهان صادر شده است.

بیشترین صادرات چای از شهر ریزه به بلژیک ، ایالات متحده آمریکا و جمهوری ترک قبرس شمالی انجام گرفت.

از شهر ریزه به بلژیک در این دوره 421 تن چای صادر شده و در نتیجه آن 1 میلیون و 703 هزار و 553 دلار در آمد حاصل گردید.

در دوره مشابه سال گذشته به کشور بلژیک 137 تن چای فروخته شده و 494 هزار و 242 دلار در آمد کسب شده است.

صادرات چای در چهار ماه اول سال جاری به بلژیک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 207 درصد افزایش یافته و بر ارزش آن نیز به میزان 245 درصد افزوده شد.

در  صادرات چای ریزه به کشورهای خارجی در پی بلژیک ، ایالات متحده آمریکا با 263 هزار و 979 دلار در رده دوم و جمهوری ترک قبرس شمالی نیز با 233 هزار و 963 دلار در رده سوم جای گرفتند.خبرهای مرتبط