دونمز: ترکیه قصد حفاری در دریای سیاه دارد

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت:" دولت آنکارا قصد دارد تا از طریق کشتی ملی سونداژ فاتح، در دریای سیاه حفاری انجام دهد."

1417339
دونمز: ترکیه قصد حفاری در دریای سیاه دارد

 فاتح دونمز ، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت:" دولت آنکارا قصد دارد تا از طریق کشتی ملی سونداژ فاتح، هم در مدیترانه شرقی و هم در دریای سیاه حفاری انجام دهد."

اقای دونمز در اجلاس انرژی ترکیه که از طریق سیستم ویدئو کنفرانس با حدود 600 شرکت کننده گرد هم آمده بود با بیان اینکه بسیاری از بازیگران در تلاش بودند تا از همان ابتدا ترکیه را در خارح از تحولات هیدروکربور منطقه قرار دهند اظهار داشت: "اکنون کسانی که می خواهند ما را از بازی دور نگه دارند ، خارج از بازی هستند. "

وی افزود:" ما آمادگی هایی داشتیم که از مدت ها قبل آنها را انجام داده ایم. ما به برنامه کاری خود وفادار هستیم. "

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تصریح کرد: "برای اولین بار در دریای سیاه ، قصد داریم حفاری عمیق خود را با کشتی ملی حفاری ملی خود ، یعنی کشتی فاتح، انجام دهیم. "خبرهای مرتبط