فروش غیرمنقول از طریق سیستم آنلاین به خارجیان

فروش غیرمنقول از طریق سیستم آنلاین به خارجیان، به بیش از 100 میلیون لیره ترک رسید

1406921
فروش غیرمنقول از طریق سیستم آنلاین به خارجیان

فروش غیرمنقول از طریق سیستم آنلاین به خارجیان، به بیش از 100 میلیون لیره ترک رسید.

فاروک آکبال رئیس انجمن معرفی غیرمنقول به خارج از کشور که نماینده مشهورترین شرکتهای فروش غیرمنثول ترکیه میباشد، ابراز داشت که از ماه مارس تاکنون به دلیل شیوع کرونا ویروس، فروش آنلاین ملک را آغاز کرده اند.

آکبال ضمن اظهار این که ارتباط با خارجیان را از طریق فیس تایم، زوم، اسکایپ و واتساپ برقرار میکنند، گفت: "با دیدگاهی نوآورانه، امکانات تکنولوژیکی و شتابی که کشورمان در بهبود بیماری به دست آورده است، تقاضای بین المللی را نیز افزایش دادیم و این تقاضاها با برنامه های دیچیتالی، به پیش فروش و رزرو تبدل شد."

وی با اعلام اینکه اعضا طی ماه مارس، فروش و رزرو 120 غیرمنقول را از طریق آنلاین انجام داده و درآمدی به میزان 100 میلیون لیره ترک به میان آمده است، اظهار داشت که در اصل این نشانگر هماهنگی ترکیه و شرکتها با سیستمهای متغیر و مدرن میباشد.

آکبال همچنین ابراز داشت که فروش غیرمنقول به خارجیان با استفاده از عینکهای VR  و همچنین تجهیزات آنلاین و انجام تورهای مجازی برای خارجیان انجام گردیده است.خبرهای مرتبط