کرونا ویروس جهانی متشکل از کشورهای خود کفا بوجود خواهد آورد

پرفسور رنگین آک رئیس هیئت علمی رشته علوم اقتصادی و مدیریت دانشگاه کیریک کاله ترکیه اعلام کرد : ویروس کرونا موجب بوجود آمدن یک جهان متشکل از کشورهای خودکفا خواهد شد

1395471
کرونا ویروس  جهانی متشکل از کشورهای خود کفا بوجود خواهد آورد

پرفسور رنگین آک رئیس هیئت علمی رشته علوم اقتصادی و مدیریت دانشگاه کیریک کاله ترکیه اعلام کرد : ویروس کرونا موجب بوجود آمدن یک جهان متشکل از کشورهای خودکفا خواهد شد.

وی ضمن اشاره به اینکه جهانی شدن موجب وابستگی کامل کشورهای جهان به یکدیگر شده و در نتیجه آن نیز بروز بحرانی در یک کشور براحتی به کشور دیگر سرایت می کند خاطر نشان ساخت : این وضعیت باعث شده است که در طول چند هفته اخیر کشورهای جهان با شیوع بیماری های واگیر مواجه شوند.

پرفسور دکتر رنگین آک تاکید کرد : ویروس کرونا که تمامی جهان را تحت تاثیر قرار داده ، تعادل طلب و عرضه را بر هم زده و عرضه را در قبال تحولات غیر مترقبه در وضعیت بی دفاعی قرار داده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایتالیا و اسپانیا دو کشور عضو اتحادیه اروپا به حال خود رها شدند چنین گفت : این ویروس که در شرایطی بدور از  یکپارچگی جهانی شیوع یافته و تدابیر لازمه از سوی کشورها به موقع اتخاذ نشده ، موجب گردید تا کشورها با معضل به تنهایی مبارزه کنند و در نتیجه نیز به تنهایی سوق یافتند. حال آنه هر کشوری باید این روند را بعنوان انگیزه ایی برای تقویت قدرت و نشانه بیداری و هوشیاری مشاهده کنند.

پرفسور رنگین آک تاکید نمود : کرونا ویروس به کشورها این پیام را می دهد که بجای وابستگی به خارج در عرصه آموزش ، بهداشت و روند تولید بایستی بصورت کشورهای خودکفا در آمده و به فعالیت های توسعه و تحقیق در کلیه زمینه ها اهمیت بدهیم.خبرهای مرتبط