بیشترین صادرات به روسیه صورت گرفت

طی سه ماه اول سال از ترکیه به روسیه به میزان 41 میلیون و665 هزار دلار گوجه فرنگی صادر شده است

1395331
بیشترین صادرات به روسیه صورت گرفت

صادرات گوجه فرنگی از ترکیه در دوره ژانویه-مارس در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایش 10 درصدی به 126 میلیون و 257 هزار دلار رسید.
بر اساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان آناتولی جنوب شرقی، ترکیه سال گذشته از صادرات گوجه فرنگی به 56 کشور جهان 304 میلیون و 513 هزار دلار درآمد داشته است.
ترکیه با 114 میلیون و 645 هزار دلار صادرات گوجه فرنگی در دوره سه ماهه ژانویه-مارس سال گذشته، در دوره مشابه سال جاری نیز در صادرات به 45 کشور جهان با افزایش 10 درصدی  126 میلیون و 257 هزار دلار درآمد داشته است.
بیشترین صادرات در این قلم به روسیه صورت گرفته است.
طی سه ماه اول سال از ترکیه به روسیه به میزان 41 میلیون و665 هزار دلار گوجه فرنگی صادر شده است.
صادرات گوجه فرنگی پس از روسیه، به میزان 18 میلیون و 464 هزار دلار به رومانی و13 میلیون و 714 هزار دلار به اوکراین صورت گرفت. 
  خبرهای مرتبط