کاهش بارز تقاضای نفت در بازارهای جهانی

سازمان ریستاد انرژی اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال 2020 در مقایسه با سال گذشته 4.9 درصد کاهش یافته است که دلیل آن شیوع نوع جدید کرونا ویروس در جهان است.

1385574
کاهش بارز تقاضای نفت در بازارهای جهانی

یک سازمان تحقیقاتی مستقل انرژی مستقر در نروژ به نام ریستاد انرژی اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال 2020 در مقایسه با سال گذشته 4.9 درصد کاهش یافته است که دلیل آن شیوع نوع جدید کرونا ویروس (کوید-19) در جهان است.

با توجه به ارزیابی ای که از طرف این سازمان ارائه شده است ، پیش بینی می شود که با کاهش 4.9 میلیون بشکه تقاضا در روز نسبت به سال گذشته، تقاضای نفت در سطح جهان به سطح 95 میلیون بشکه در روز افت کند.

میزان تقاضای جهانی نفت در سال گذشته 99.9 میلیون بشکه در روز بود و تخمین زده می شود که کاهش تقاضای نفت در سال 2020 با 16 میلیون بشکه در روز (16 درصد) در کمترین میزان در ماه آوریل خواهد بود.


برچسب ها: #تقاضا , #نفت

خبرهای مرتبط