تاثیرپذیری بخش جهانگردی روسیه از کووید 19

ضرر مالی بخش جهانگردی روسیه، 37 میلیارد روبل تخمین زده می شود

1385020
تاثیرپذیری بخش جهانگردی روسیه از کووید 19

 

ضرر مالی بخش جهانگردی روسیه، 37 میلیارد روبل تخمین زده می شود.

مایا لومیدزه رئیس اتحادیه آژانسهای جهانگردی روسیه با اشاره براینکه، بخش جهانگردی روسیه در نتیجه شیوع ویروس جدید کرونا آسیب فراوانی دیده است، اظهار داشت، براساس سناریوهای خوش بینانه، سیاحتهای خارج از کشور با هدف گذراندن تعطیلات در ماه ژوئیه مجددا آغاز خواهد شد.

لومیدزه با تاکید براینکه، با توجه به سناریوی بدبینانه، سیاحتها قبل از ماه سپتامبر آغاز نخواهد شد، گفت، در صورت عدم آغاز سیاحت ها تا ماه سپتامبر، بخش جهانگردی روسیه  37 میلیارد روبل معادل 475 میلیون دلار متضرر خواهد شد.   خبرهای مرتبط