سلاحهای سبک ساخت ترکیه به بازار امریکا عرضه خواهد شد

شرکت صنایع تولید اسلحه " گیرسان " در گیرسون ترکیه که با امکانات داخلی تپانچه و تفنگ تولید می کند، در امریکا شرکت " گیرسان یو اس ای " تاسیس خواهد کرد

سلاحهای سبک ساخت ترکیه به بازار امریکا عرضه خواهد شد

شرکت صنایع تولید اسلحه " گیرسان " در گیرسون ترکیه که با امکانات داخلی تپانچه و تفنگ تولید می کند، در امریکا شرکت " گیرسان یو اس ای " تاسیس خواهد کرد.

شرکت صنایع تولید اسلحه " گیرسان " که در سال 1994 در چهارچوب پروژه اسلحه منطقه دریای سیاه تاسیس یافته و در سال 2001 خصوصی شده است، سلاحهای مختلف تولیدی خود را که از سوی مهندسان ترک طراحی شده اند، به 54 کشور صادر می کند.

ویسل جورگول رئیس هیئت مدیره شرکت گیرسان با اشاره براینکه، امسال در امریکا سرمایه گذاری خواهیم کرد، اظهار داشت، برای تاسیس شرکت " گیرسان یو اس ای " در ایالت فلوریدای امریکا، اقدامات لازمه را آغاز کرده و در حال حاضر منتظر تسجیل می باشیم. جورگول با تاکید براینکه، در وحله نخست به توزیع تولیدات خواهیم پرداخت، گفت، توزیع تولیدات در قاره امریکا را از اینجا انجام خواهیم داد.خبرهای مرتبط