افزایش صادرات میوه و سبزیجات از ترکیه به روسیه

از صادرات میوه و سبزیجات در ماه گذشته از ترکیه به روسیه، 85 میلیون و 902 هزار و 825 دلار درآمد حاصل شد

1358138
افزایش صادرات میوه و سبزیجات از ترکیه به روسیه

از صادرات میوه و سبزیجات در ماه گذشته از ترکیه به روسیه، 85 میلیون و 902 هزار و 825 دلار درآمد حاصل شد.

براساس داده های اتحادیه صادرکنندگان منطقه دریای سیاه شرقی، در ماه ژانویه از ترکیه 130هزار و 195 تن میوه و سبزیجات صادر شده است.

در دوره مشابه سال گذشته از صادرات 88 هزار و 804 تن میوه و سبزیجات به روسیه، بمیزان 53 میلیون و 912 هزار و 45 دلار درآمد کسب شده بود.

بدین ترتیب صادرات میوه و سبزیجات از ترکیه به روسیه در اولین ماه سال نسبت ماه مشابه سال گذشته، از نظر مقدار 46 ممیز 6 درصد و در بازه مالی 59 ممیز 3 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط