وزیر تجارت ترکیه امروز به کرواسی می رود

روحسار پکجان وزیر تجارت ترکیه، امروز برای انجام دیدارهای مختلف به زاگرب، پایتخت کرواسی می رود

1356342
وزیر تجارت ترکیه امروز به کرواسی می رود

روحسار پکجان وزیر تجارت ترکیه، امروز برای انجام دیدارهای مختلف به زاگرب، پایتخت کرواسی می رود.

براساس بیانیه این وزارتخانه، پکجان با دارکو هوروات وزیر اقتصاد، کارآفرینی و صنایع دستی و گوردان گریلیچ رادمن وزیر امور اتحادیه اروپا و امور خارجه کرواسی دیدار خواهد کرد.

پکجان، با هماهنگی وزارت تجارت و اورگانیزاسیون سازمان روابط اقتصاد خارجی ترکیه (DEIK) و سازمان اتاق اقتصاد کرواتی، در میزگرد ترکیه - کرواسی با مشارکت شرکت های دو کشور برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.

دراین دیدار، ضمن تجدید نظر در روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه و بدلیل انتقال ریاست اتحادیه اروپا به کشور کرواسی که تا پایان ژوئن ادامه خواهد داشت، انتظار می رود، مسئله به روز رسانی قرارداد گمرک اتحادیه اروپا و اقدامات مربوط به محصولات آهن و فولاد وارداتی توسط اتحادیه اروپا از ترکیه مورد بحث قرار گیرد.

صادرات ترکیه به کرواسی در سال گذشته، با افزایش 6.3 درصدی نسبت به سال ماقبل به 440.5 میلیون دلار رسید. 

 این در حالیست که واردات از این کشور با افزایش 5.3 درصد به 224 میلیون دلار رسید. بدین ترتیب، حجم تجارت خارجی بین دو کشور در سطح 664.5 میلیون دلار تحقق گردید.

از طرف دیگر، شرکت های پیمانکاری ترکیه با 7 پروژه در کل 668 میلیون دلار در کرواسی سرمایه گذاری دارند.خبرهای مرتبط