صادرات گوجه فرنگی ار ترکیه به روسیه

صادرات گوجه فرنگی ار ترکیه به روسیه در سال 2019 نسبت به سال ماقبل 186 درصد افزایش یافته و به سطح 86 میلیون 53 هزار دلار رسیده بود

1348076
صادرات گوجه فرنگی ار ترکیه به روسیه

 

صادرات گوجه فرنگی ار ترکیه به روسیه در سال 2019 نسبت به سال ماقبل 186 درصد افزایش یافته و به سطح 86 میلیون 53 هزار دلار رسیده بود.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان آناتولی جنوبشرقی، در سال 2018 در مجموع به کشورهای مختلف 291 میلیون و 855 هزار دلار گوجه فرنگی صادر شده بود.

در سال 2019 نیز از صادرات گوجه فرنگی به 56 کشور درآمدی بمیزان 304 ملیون و 513 هزار دلار بدست آمد.

روسیه در راس کشورهایی قرار دارد که بیشترین صادرات به آنها انجام گرفته است.

ترکیه در سال 2018 به روسیه معادل 30 میلیون و 625 هزار دلار گوجه فرنگی صادر کرده بود.

روسیه را رومانی با 36 میلیون و 409 میلیون دلار و اوکراین با 30 میلیون و 18 هزار دلار دنبال کردند.  خبرهای مرتبط