افزایش رکوردی شاخصهای بورس استانبول در اولین روز کاری

پس از 23 ماه بورس باری دیگر به سطح 120 هزار رسید

افزایش رکوردی شاخصهای  بورس استانبول در اولین روز کاری

شاخصهای بورس استانبول اولین روز کاری هفته را با رکورد آغاز کرد.

پس از 23 ماه بورس باری دیگر به سطح 120 هزار رسید.

شاخص 100 بورس BIST، با 1.5 درصد افزایش به 120 هزار و 900 پوئن رسید.

در شاخصهای بانکداری نیز افزایش 2.5 درصدی قید شد.

کارشناسان اعلام داشتند که رشد بورس استانبول ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط