رشد 0.9 درصدی اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری

در سه ماهه سوم امسال بخش کشاورزی 3.8 درصد و بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.6 درصد رشد داشته است

رشد 0.9 درصدی اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری 0.9 درصد رشد داشته است.

موسسه آمار ترکیه نتایج مربوط به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم (از جولای تا سپتامبر) را اعلام کرد.

بر این اساس، اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.9 درصد رشد یافته است.

در سه ماهه سوم امسال بخش کشاورزی 3.8 درصد و بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.6 درصد رشد داشته است.

ارزش افزوده بخش خدمات نیز که از کل فعالیتهای تجاری، حمل و نقل، اسکان و خدمات غذایی تشکیل شده است، 0.6 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط