حساب جاری ترکیه در ماه سپتامبر مازاد داد

مازاد حساب جاری 12 ماهه ترکیه در ماه سپتامبر بالغ بر 5 میلیارد و 895 میلیون دلار شد

1305117
حساب جاری ترکیه در ماه سپتامبر مازاد داد

حساب جاری ترکیه در ماه سپتامبر مازاد 2 میلیارد و 477 میلیون دلاری را ثبت کرد و بدین ترتیب مازاد حساب جاری 12 ماهه کشور نیز به 5 میلیارد و 895 میلیون دلار رسید.

مازاد حساب جاری 12 ماهه ترکیه در ماه سپتامبر بالغ بر 5 میلیارد و 895 میلیون دلار شد.

با اقدامات و عملکرد دولت و مدیریت اقتصادی، کسری سالانه حساب جاری به تدریج از نیمه دوم سال گذشته به حدود 58 میلیارد دلار کاهش یافت.

کسری بودجه سالانه حساب جاری به دلیل روند بازتعادل در اقتصاد به مدت 12 ماه کاهش یافت.

حساب جاری از ژوئن سال جاری برای چهار ماه متوالی مازاد داد و در ماه سپتامبر با ثبت مازاد 5 میلیارد و 895 میلیون دلار رکورد شکست.

در ماه های ژوئن، ژوئیه و آگوست امسال، مازاد حساب جاری به ترتیب 1.2 ، 4.7 و 5.3 میلیارد دلار تحقق یافت

بنابراین با در نظر گرفتن 4.7 میلیارد و 5.3 میلیارد دلار در ماههای جولای و آگوست، بالاترین مازاد سالانه جاری به ثبت رسید.

 خبرهای مرتبط