افزایش صادرات انگور ترکیه

صادرات انگور ترکیه در طول 5 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و به 120 میلیون دلار رسید

1302145
افزایش صادرات انگور ترکیه

صادرات انگور ترکیه در طول 5 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و به 120 میلیون دلار رسید. 

بموجب اطلاعات دریافتی از اتحادیه صادر کنندگان اژه ، در دوره بین 1 ژوئن الی 31 ام اکتبر ، معادل 120 میلیون دلار انگور صادر گردید. 

در دوره مشابه سال گذشته 103 میلیون دلار از صادرات انگور در آمد کسب شده و این در طول سال جاری در این رقم افزایش 15 درصدی قید شده است. 

روسیه ، اوکراین و آلمان در رده کشورهایی قرار دارند که بیشترین صادرات انگور به آنها انجام گرفته است. خبرهای مرتبط