بیشترین صادرات فندق ترکیه به آلمان صورت گرفت

ترکیه در دوره اول سپتامبر 2018 تا 31 آگوست 2019، بیشترین صادرات فندق را به آلمان انجام داده است

1275990
بیشترین صادرات فندق ترکیه به آلمان صورت گرفت

ترکیه که بخش اعظم تولید و توزیع فندق جهان را بر عهده دارد، در دوره اول سپتامبر 2018 تا 31 آگوست 2019، بیشترین صادرات فندق را به آلمان انجام داده است. 

بر اساس داده های اتحادیه صادرکنندگان فندق و محصولات دریای سیاه، ترکیه در فصل گذشته به 115 کشور مختلف 269 هزار و 399 ات فندق به ارزش 1 میلیارد و 592 میلیون و 737 هزار دلار صادر کرده است. 

آلمان همانند 9 فصل گذشته در راس کشورهای وارد کننده فندق از ترکیه قرار دارد. 

در طول فصل گذشته 67 هزار و 318 هزار تن فندق به ارزش 370 میلیون و 629 هزار دلار به آلمان صادر شده است. 

پس از آلمان، ایتالیا در رده دوم و  فرانسه در رده سوم واردکنندگان فندق از ترکیه جای دارد. 

به ایتالیا 55 هزار و 655 تن فندق به ارزش 334 میلیون و 953 هزار دلار و به فرانسه 19 هزاز و 344 تن فندق به ارزش 115 میلیون و 946 هزار دلار صادر شده است. 

جمهوری خلق چین با واردات 8 هزار و 73 تن فندق از ترکیه در رده هفتم قرار دارد. 

 

 خبرهای مرتبط