روسیه بر حسب دلار وام نخواهد گرفت

روسیه طی سال 2020، وام خارجی بر اساس دلار نخواهد گرفت.

روسیه بر حسب دلار وام نخواهد گرفت

روسیه طی سال 2020، وام خارجی بر اساس دلار نخواهد گرفت.

آنتون سیلوآنوف معاون نخست وزیر و وزیر دارایی روسیه، طی سخنانی خطاب به روزنامه نگاران در مسکو پایتخت کشور، اعلام داشت که تا پایان سال 2019 برنامه ای برای دریافت وام خارجی ندارند.

دررابطه با برنامه سال اینده نیز ابراز داشت: "طی سال 2020 از واحدهای پولی به غیر از دلار به احتمال زیاد از  طریق یورو و یا ین، وام استفاده خواهیم کرد."

بر اساس داده های بانک مرکزی روسیه، سهم دلار در ذخایر بین المللی کشور، در مقایسه با سال 2017، 23.1 پوئن کاهش یافته و به 22.7 درصد رسیده است و سهم یورو نیز با 10 پوئن افزایش، به 31.7 درصد و ین نیز با افزایش 11.4 پوئنی، به 14.2 درصد افزایش یافته است.

 

 خبرهای مرتبط