افزایش صادرات ترکیه در بخش مصالح ساختمانی

ترکیه طی 6 ما اول سال، به 153 کشور مختلف، مصالح ساختمانی به ارزش 1 میلیارد و 330 میلیون و 855 هزار دلار صادر کرده است.

1268115
افزایش صادرات ترکیه در بخش مصالح ساختمانی

ترکیه طی 6 ما اول سال، به 153 کشور مختلف، مصالح ساختمانی به ارزش 1 میلیارد و 330 میلیون و 855 هزار دلار صادر کرده است.

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، ترکیه امسال در دوره ژانویه – ژوئن، در مقایسه با نیمه اول سال گذشته، نزدیک به بیش از 42 میلیون دلار از صادرات مصالح درآمد داشته است.

در حالی که واردات در نیمه اول سال 2019 نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 13 درصد کاهش یافته، صادرات، 3 درصد افزایش یافته است. ترکیه در نیمه اول سال جاری، 1 میلیارد و 330 میلیون و 855 هزار دلار صادرات داشته است که این رقم در سال گذشته، 1 میلیارد و 287 میلیون و 989 هزار دلار ثبت شده است.

در ترکیه طی دوره مورد بحث، به 153 کشور صادرات انجام دشه و بیشترین صادرات با 364 میلیون و 462 هزار دلار به چین انجام گردیده است. این رقم 27 درصد کل صادرات بوده است.

پس از چین، به ترتیب امریکا به 126 میلیون و 504 هزار دلار، ایتالیا با 65 میلیون و 181 هزار دلار، هندوستان با 62 میلیون و 774 هزار دلار و اسپانیا با 59 میلیون و 760 هزار دلار قرار دارند.خبرهای مرتبط