افزایش قابل توجه فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه

فروش مسکن به خارجیان در نیمه اول سال 2019 نسبت به دوره مشابه سال قبل 68.9 درصد افزایش یافت

افزایش قابل توجه فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه

فروش مسکن به خارجیان در نیمه اول سال 2019 نسبت به دوره مشابه سال قبل 68.9 درصد افزایش یافت. 

انجمن املاک و سرمایه گذاری مسکن گزارش بخش املاک مربوط به ربع دوم سال 2019 را منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش فروش مسکن به خارجیان در نیمه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایشی 68.9 درصدی به 19 هزار و 952 باب رسید. 

در ربع دوم سال شاهد 58.5 درصد افزایش در فروش مسکن به خارجیان در ترکیه بودیم. 

در ربع دوم سال استانبول با 44.3 درصد در جایگاه اول فروش بیشترین مسکن به خارجیان قرار داشت. 

پس از استانبول، آنتالیا با 21.2 بیشترین سهم در فروش مسکن به اتباع خارجی را داشت. 

شهوندان عراق، ایران و روسیه بیش از بقیه کشورها در ترکیه مسکن خریداری کرده اند. 

 

 خبرهای مرتبط