افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در ترکیه

سرمایه گذاری های مستقیم در ترکیه از ماه جولای سال گذشته تا جولای سال جاری با افزایشی 6.3 درصدی به 12.4 میلیارد دلار رسید

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در ترکیه

سرمایه گذاری های مستقیم در ترکیه از ماه جولای سال گذشته تا جولای سال جاری با افزایشی 6.3 درصدی به 12.4 میلیارد دلار رسید. 

سرمیه گذاری های مستقیم خارجی در ترکیه در طول یک سال اخیر افزایشی چشمگیر داشته است. 

سرمایه گذاری های مستقیم از جولای سال گذشته تا جولای امسال با افزایشی 6.3 درصدی از 11 میلیارد و 646 میلیون دلار به 12 میلیارد و 385 میلیون دلار رسید. 

در دوران ژانویه تا جولایف بیشترین سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از سوی سرمایه گذاران قطر و انگلستان صورت گرفته است. 

 خبرهای مرتبط