دیدار وزرای تجارت و بازرگانی ترکیه و اندونزی در آنکارا

رخصار پکجان وزیر بازرگانی ترکیه با وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اندونزی در آنکارا دیدار و مذاکره نمود

دیدار وزرای تجارت و بازرگانی ترکیه و اندونزی در آنکارا

رخصار پکجان وزیر بازرگانی ترکیه با " Enggartiasto Lukita " وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اندونزی در آنکارا دیدار و مذاکره نمود.

در این دیدار که در وزارت بازرگانی در آنکارا انجام گرفت، امکانات سرمایه گذاری و پتانسیل همکاری های تجاری و توسعه روابط دو کشور با جوانب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزرای دو کشور پیرامون افزایش حجم تجاری دو کشور در کوتاهترین مدت به 10 میلیارد دلار به توافق رسیدند.

طرفین همچنین پیرامون راهکارهای توسعه روابط پرشمول اقتصادی و تجاری فی مابین در چهارچوب قرار دادهای همکاری دو جانبه بحث و تبادل نظر نمودند.خبرهای مرتبط